Internet Goes To Madrasah 

Gerbang YPP AL-ITTIHAD

Internet Masuk Madrasah
Oleh Shodiqiel Hafily
09 Agustus 2008

Alhamdulillah, hari ini, Yayasan Pendidikan dan Pengajaran Al-Ittihad (YPPA) telah memiliki jaringan internet sendiri. Sebuah media yang lama diupayakan dan sangat dinantikan bagi insan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

(More …)

Iklan